Home Printer venlig version

Lotte Langagergaard

Cand. mag.
Lotte Langagergaard, Aalborg

Født 1972.
Cand.mag. i Kommunikation og Humanistisk Datalogi fra Aalborg
Universitet, 2003.
Tilknyttet L*Profil - for bedre lederskab som freelance-konsulent.

Se www.learn2improve.dk
 
lotte@langagergaard.dk

Sammen med Martin er Lotte indehaver af virksomheden:

Tidl. organisationer:

 • Freelance Kommunikationskonsulent siden jan. 2004
 • Uddannelseskonsulent, Personalekontoret, Nordjyllands Amt,
 • 1999-2000 
 • Projektkoordinator, Forretningsudvikling, Sonofon, 1997-1998 

Hovedinteressen ligger inden for feltet: ”Organisationsudvikling gennem dialog”: 

 • Individuel ledersupervision og coaching som metode til fagpersonlig udvikling
 • Anerkendende udviklingstænkning, Appreciative Inquiry
 • Forandringsprocesser gennem kommunikationsbevidsthed (Kom­muni­kations­træning)
 • Kommunikationsanalyse og individuel feedback
 • Den Vanskelige Samtale
 • Undervisning indenfor: Kommunikation, Ledelse og Samarbejde.
 • Virksomhedskultur / Organisationsanalyse
 • Teambuilding