Home Printer venlig version

Den gode rekrutteringsproces - Selve opslaget

Nedsæt et ansættelsesudvalg

På et tidligt tidspunkt nedsættes et ansættelsesudvalg. 
Vi anbefaler, at personalet er repræsenteret i ansættelsesudvalget. 
Drøft en klar og entydig proces med datoer, som alle i ansættelsesudvalget forpligter sig til at reservere.

  • Ansøgningsfrist
  • Møde for udvælgelse af kandidater til første samtalerunde
  • Samtaler – og slutevaluering for at udvælge personer til en evt. anden samtalerunde
  • Evt. anden runde af samtaler 

Opslag af stillingen og afgørelse af redskaber

Det kan være en god idé at lave et lidt mere udførligt stillingsopslag, 
som placeres på egen hjemmeside, og som der henvises til i et lidt 
kortere og opmærksomhedsskabende opslag i annoncemedier.

Valget af medier afhænger meget af den profil på kandidaten, man har søgt at udforme. Det bør fremgå af opslaget, at en forudsætning for at komme på tale med sin ansøgning er, at man sammen med ansøgning indsender udfyldte kompetenceprofiler.

Skriv evt. i opslaget, at ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail.

I denne fase skal man også afgøre sig for, hvilke redskaber man vil anvende. Man skal være meget opmærksom på, at hver enkelt skridt kan afdække en bid mere af det, man skal have afdækket for at få det bedst tænkelige billede af kandidaten.