Home Printer venlig version

Den gode rekrutteringsproces - Udvælgelsen og intro

Udvælgelsen

Herefter må ansættelsesudvalget igennem den endelige udvælgelsesproces.Vi anbefaler igen øvelsen med de 10 tennisbolde. Når kandidaten er valgt, skal det straks meddeles den rette vedkommende – og når vedkommende har accepteret meddeles begrundet afslag til de andre. 

Introduktionsforløb

Nu er det vigtigt at få tilrettelagt et godt og konstruktivt introduktionsforløb for den nye medarbejder. 
Der skal lægges et introduktionsforløb i en periode – lidt forskelligt 
om det er en leder eller en medarbejder. Det er en god ide at udpege 
en ”mentor” for den nyansatte i denne periode, som er tovholder 
i denne proces. Introduktionen handler om det helt lavpraktiske som 
nøgler, koder o.l., over de personrelaterede og arbejdsmæssige interessenter 
– og til organisationens visioner, værdier og mål. 
Investeringen i en god og professionel introduktion 
afspejler organisationens grundholdninger 
og er derfor af afgørende betydning.

Lederen tager en forventningssamtale en af de første dag. Endvidere en kort opfølgende samtale efter 2-3 uger og endelig en meget grundig evaluering inden der er gået 2½ måned og prøveperioden på 3 måneder løber ud.