Home Printer venlig version

Om L*Profil

L*Profil arbejder med at forbedre lederskab.
 
Så flere ledere bliver gode ledere, og gode ledere bliver bedre ledere.
 
Det sker for at sikre, at virksomhedens menneskelige ressourcer får de bedste rammer til at udvikles og blomstre.
 
L*Profil har virket på markedet siden 1994 og er ejet og ledet af Poul Langagergaard.
 
L*Profil arbejder både i det private erhvervsliv og i det offentlige
område.

Og som en yderligere niche har vi også arbejdet med at forbedre

lederskab i kirkeligt regi, hos virksomheder, organisationer,
medarbejdere og i menighedsråd.