Home Printer venlig version

Vores værdier

Mennesket er en unik skabning. Det forudsætter ydmyghed at have ansvar for andre mennesker.
 
Vores virksomhed bæres af en positiv grundholdning til det enkelte menneske og dets iboende muligheder for udvikling og vækst.
Det menneskelige samspil til bedste for helheden må prioriteres: Billedligt talt rydder nogle marken for sten, andre sår og andre høster.
 
For os er begreber som Ærlighed – Respekt – Dialog ikke kun værdifulde begreber. Det er værdier, som fortjener at være fundament under ethvert møde mellem mennesker. Det handler om etik!
Vores rådgivning, informationer og undervisning bærer præg af det.
Tag os på ordet!