Home Printer venlig version

Vision

For bedre lederskab – så kort har vi formuleret, hvad vi går efter.
Gennem vores bidrag vil vi søge at leve op til visionen:

  • at flere ledere bliver gode ledere,
  • at gode ledere bliver bedre ledere,
  • at ledere derved bliver bedre til at udvikle den enkelte medarbejder.

Den enkelte medarbejder - i centrum
 
Ovenstående vision betyder for den enkelte leder, at han/hun oplever,
at godt lederskab sætter meget positive og varige spor blandt
medarbejderne.
 
God ledelse - handler altså om god forvaltning af Human Resource.
 
Medarbejderne fungerer bedre, yder mere og oplever et bedre
arbejdsklima.
 
Og det skylder enhver leder sine medarbejdere!