Home Printer venlig version

Den gode rekrutteringsproces - før et stillingsopslag

Drop hastværk!

Når en stilling opstår eller bliver ledig, skal ledelsen først og fremmest have is i maven. 
Drop enhver tanke om hastværk. Hastværk er lastværk, og det er ikke lastværk, du har 
brug for i din organisation.

Klar dig gerne igennem en periode med ”lidt haltende” vikarhjælp. 
Det lønner sig på den lange bane.

Giv dig god tid til nøje at gennemtænke, hvilke præcise 
kompetencer I faktisk har brug for i den aktuelle situation 
og med sigte på fremtiden.

Vær meget opmærksom på, at kolleger i den vakante periode 
kan vokse hen over gamle skel og faktisk demonstrere kompetencer 
i brug, som du ikke tidligere var klar over.  

Vurdering af stillingens indhold

Drøft indgående sammen med de nærmeste medarbejdere, hvilke kompetencer, I især ville have brug for – og forsøg at tegne en profil af den nye person.

Lav lidt brainstorming i afdelingen – og søg så sammen at prioritere de enkelte elementer til en profil.

Udfyld herefter både en faglige kompetenceprofil – og en personlig. Grundighed her lønner sig.

Jeg vil klart anbefale, at man her direkte opstiller nogle ønskede niveauer på alle væsentlige parametre - både fagligt og personligt - og beder alle ansøgere med ansøgningen udfylde de relevante kompetenceskemaer, så man får en klar indikation af, hvor kandidaten ligger, hvilket vil påvirke den evt. efterfølgende dialog. Hent hjælp her samt konkrete redskaber!