Home Printer venlig version

Fælles virksomheds-kultur

- For hvem?

Dette er aktuelt for enhver virksomhed eller organisation, som har et ønske om, at ledelsen og ledergruppen finder ind i et bedre samspil. Både indbyrdes og i forholdet mellem den samlede ledergruppe - og medarbejderne. 
 
Ledelseskursus, undervisning og temadage kan gennemføres
over for f.eks.

  • ledergruppen
  • udvalgte personalegrupper
  • direktion og/eller bestyrelsen.
Kontakt os for en nærmere dialog.