Home Printer venlig version

Stress og stresshåndtering

- kort sammendrag af nr. 1

Opdateret Lederskab Nr. 1 2005 handler om stresshåndtering som en vital disciplin for ledere og berører bl.a. sådanne emner:
 
Stress – en folkesygdom?
Mens karriereblusset er på det højeste for mange danskere, blafrer stress-blusset uroligt i baggrunden. Mange småbørnsfamilier har travlt. Travlt med karrieren, med familien og engagement i børnenes dagligdag, travlt
med at realisere det holistiske liv, man har drømt om. Midaldrende har travlt. Travlt med at realisere de drømme, man ikke fik realiseret tidligere. Mange pensionister og efterlønnere hævder, at de aldrig har
haft så travlt som nu.

Er travlhed – og stress det samme?
Nej. Det er ikke nødvendigvis stress, den negative og farlige stress,
der er på spil, når den travle chef kommer susende i al for høj fart for
lige at nå at hente barnet lidt efter børnehavens lukketid. Det kan højst
være dårlig planlægning, som giver sved på panden og berettiget  små-irritation hos pædagogen!
Stress er noget andet og mere, noget dybere og langt mere farligt. Som koster meget – på den
personlige og menneskelige konto, og på firmaets budget. Derfor skal man tage signalerne alvorligt.
 
Hvad er stress? En kort definition
Lad os forsøge med en definition– frit efter inspiration fra overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk
Klinik i Hillerød:
”Stress – er når der opstår ubalance mellem de indre og ydre krav og de indre og ydre ressourcer”. 

Hvad er så indre og ydre krav?
De ydre krav kommer fra virksomheden, ledelsen, kunderne, samarbejdsparterne.
De indre krav kommer fra mig selv, fra mine ambitioner, min selvkritik, min perfektionisme, mine idealer.
Den ideelle situation er, når der er en vis samstemmighed mellem de to typer krav. 
 
Hvad er så indre og ydre ressourcer?
De ydre ressourcer er de rammer, man har på arbejdet: kolleger, medarbejdere, kompetencer, redskaber – og den fornødne tid til at løse opgaven på en kvalitativ forsvarlig måde.
De indre ressourcer er min egen udrustning til at varetage mine udfordringer og leve op til forventningerne.
 
Ubalance – giver stress
Når disse to vægtskåle kommer i ubalance, så er forudsætningerne for stress til stede.

Stress er farligt
40% af lederne i Danmark er ramt af stress på et vist niveau, heraf 10% i svær grad.
 
Mange medarbejdere tilsvarende.

Det er farligt – og det er forbundet med høje menneskelige omkostninger.
Det er en ledelsesopgave at tage affære og være proaktiv her.
 
Stress – er dyrt
Ud over de menneskelige omkostninger, så er der også en række økonomiske omkostninger forbundet med stress, hvis en medarbejder eller leder bukker under for stress og må forlade sit job.
Undersøgelser viser, at det koster virksomheden ca. 4 mio. kr., hvis det er en leder. Og ca. 1 mio. kr. hvis det er en alm. medarbejder. Omkostninger og viden-tab.
Det må udfordre enhver organisation til at være proaktiv og modvirke stress blandt både ledere og medarbejdere.
 
Hvordan påvirker stress kroppen?
Der er forskellige stadier på stresstrappen:

 • Ophedet
 • Overophedet
 • Stresskollaps
 • Udbrændt

Og der er en række afgørende kendetegn, man skal være meget opmærksom på både hos sig selv og sine omgivelser:

 • følelsesmæssige
 • adfærdsmæssige
 • kognitive (tankemæssige)
 • fysiologiske
 • sundhedsmæssige
 • organisatoriske

Stress hænger på det nærmeste sammen med hjernens signaler om at producere en lang række forskellige stress-hormoner, som hver for sig har deres virkning - og bivirkning. Her skal vi især koncentrere os om 

 • Cortisol
 • Adrenalin
 • Endorfin
 • Oxytocin

Vi skal endvidere se på symptomer på stress. Både i mildere og mere alvorlig form.
 
Hvordan håndtere stress?
Først og fremmest har alle ansvar for at tage hånd om sig selv. Det skal vi se konkret på, hvordan man gør. 
Dernæst har ledelsen et stort ansvar for at værne om medarbejdere og ledere. Og her skal vi se på en række forhold, som både kan fremme og modvirke stress.
Vi skal endvidere give omrids til en egentlig stress-politik i virksomheden.