Home Printer venlig version

Opdateret Lederskab, nr. 6/2005: Dit personlige lederskab

 

Dette nummer omhandler betydningen af som leder ikke blot at være et medie for en forretningsmæssig vision, men også en personlig vision. Om autencitet, det at hvile i sig selv og det at træde i karakter som leder...

Her kan hentes den slide, som er omtalt: Valget - og de to veje for lederen.

Dette nummer går dybt ind i lederens inderste kilder: hvad styrer lederen selv?

I dette nummer af Opdateret Lederskab er der især anvendt flg.
nyere litteratur om emnet:

  • Stephen R. Covey: Den 8. vane (Schultz 2005)
  • Ole Fogh Kirkeby: Det nye leder-skab (Børsens Forlag 2004)
  • Daniel Goleman: Følelsesmæssig intelligens i lederskab (Børsens Forlag 2002)
  • Stephen R. Covey: 7 gode vaner (Schultz 2002)
  • Richard A. Bowell: Visdomspro-cessen. Syv trin til spirituel intel-ligens (Aschehoug 2005)

Ingen smutveje til god ledelse
Meget tyder på, at mange ledere gerne ser en hurtig smutvej eller mulighed for ”at springe over hvor gærdet er lavest” til godt lederskab. Og udbydere af management-kurser og -ydelser ser også ud til
at være parat til at stille op og bidrage til at ledere fastholdes i troen på sådanne urealistiske smutveje.
Der findes nemlig ingen hurtige smutveje til godt lederskab. Ethvert forsøg vil i stedet være en omvej, som koster tid, ressourcer, performance og troværdighed. Derfor kan vi kun anbefale at gå den lige vej, gøre det gode, men benhårde arbejde som leder, når man gerne vil udvikle sig selv og forbedre sit eget lederskab.
Stephen Covey udtrykker i en nøddeskal i sin nyeste bog, Den 8. vane, hvilke strenge godt lederskab må spille på:

  • At leve, krop – det handler om disciplin, at skabe strukturer
  • At lære, forstand – det handler om at formulere og efterleve en vision og formulere strategier, som fører os dertil
  • At elske, hjerte - det handler om personlige forhold, at give ansvar og frie hænder i opgavevaretagelsen, at skabe gejst
  • At efterlade en arv, eller: gøre en forskel. Spirit – det handler om samvittighed, som bidrager til at støbe en grund for en helhedskultur i organisationen.

Pointen er, at man måske godt kan efterleve de tre første. Men hvis man misser den fjerde, samvittigheden, så gør det hele forskellen til godt lederskab. En leder kan sætte stærke visioner, have disciplin og formidle gejst – som vi jo kan se hos mange destruktive diktatorer! – men fordi det helt centrale mangler, samvittighed og ånd, så falder alt negativt ud!

Kort, kommenteret indeks af dette nummer:

Side 3ff.: Ingen smutveje til god ledelse
Smutveje bliver reelt til omveje! Derfor gælder det at tage fat på de ægte strenge til godt lederskab: At leve, At lære, At elske, At efterlade en arv. Det skal så omsættes i praksis – for at sætte talentet fri og gøre værdierne konkrete!
 
Side 7f.: Lederens grundstof
Helt tilbage fra Platon har der været gjort dybe tanker om godt lederskab, som udspiller sig i spændet mellem:
Det gode, Det retfærdige, Det sande og Det skønne (= den græske firkant).

Side 8ff.: De 12 klassiske lederdyder
Inden for græsk filosofi opregnes 12 leder-dyder, som har evig aktualitet – også hos os i dag. Se dem og spejl dig i dem.
 
Side 10ff.: Valget – og de to veje
Enhver leder vil stå i mange valgsituationer. Nogle med mere vidtrækkende konse-kvenser end andre. Stephen Covey peger på afgørende valg for lederen: Vil man vælge de hurtige løsninger, ude fra og ind – eller de mere langsomme men varige: hvor tingene vokser og rodfæstes inde fra og ud? Det står og falder med lederen – om han fremtræder som en hel person, eller ej. Om han magter at se på medarbejder-potentialer ud fra et helhedssyn.
 
Side 12ff. Fire intelligens-former
Covey, Bowell, Gardner og Goleman arbejder med flere intelligenser. Her ser vi på fire former for intelligens: Fysisk intelligens, mental intelligens, emotionel intelligens og spirituel intelligens.
Pointen er, at det er den spirituelle intelligens, som giver karakter og rygrad til le-derskabet med ledelse på basis af samvittighed. Vi ser her nærmere på en mere detaljeret forståelse for de elementer, der indgår i ledelsens beredskab omkring følelsesmæssig intelligens.
Og netop her hopper kæden ofte af for mange ledere. Vi ser på, hvor det er.
 
Side 17ff. Find din egen stemme…
Lederen må hjælpes til at finde sin egen stemme – og derved også inspirere andre til at finde deres. Vælger lederen forkert her – så mister han sin egen stemme og vil fratage andre deres egen stemme. Og det er alvorligt! Samvittigheden som omdrejningspunkt.
 
Side 21f. Sammendrag og udblik
Vi samler op ved at sætte fokus på udviklingstrappen som et redskab til at udvikle medarbejdere fra oprør, sur lydighed – til kreativt engagement.
 
Side 23: Gyldne minutter
En anden måde at se tingene på. Mulighed for god dialog i din egen afdeling…

L*Profil - for bedre lederskab, Kornmodsbakken 12 · 8210 Århus V. · Tlf: 8675 1242 · Mob