Home Printer venlig version

3. Djurs Gruppen - Grafisk Support, direktør Finn E. Poulsen

Anbefaling vedr. indførelse af medarbejder-udviklingssamtaler
 
Efter i flere år at have gjort forskellige tiltag til at indføre strukturerede personalesamtaler, uden held, tog vi kontakt til ledelsesrådgiver Poul Langagergaard (L*Profil – for bedre lederskab, www.lprofil.dk), som fremlagde et komplet koncept for gennemførelse af MU samtaler.
 
Konceptet består af følgende elementer.

 1. Først en gennemgående snak med undertegnede om processen.
 2. En personlig samtale med konsulenten og de mellemledere,
  der skal gennemføre samtalerne.
 3. Forslag til MU-skema gennemdrøftes og udarbejdes.
 4. Undertegnede gennemfører MU-samtaler med alle
  mellemlederne sammen med Poul Langagergaard, så alle
  forstår hvordan disse forløb skal gennemføres, og optræder
  ensartet.
 5. Mellemlederne gennemfører samtaler med de ansatte.
 6. Poul Langagergaard modtager skemaer over samtalernes indhold og karaktergivning.
 7. Alle skemaer analyseres
 8. Der afholdes en hel dag med mellemlederne omkring konklusionen
 9. Der afholdes møde med medarbejderne samlet som opfølgning og konklusion
 10. Der aftales en handlingsplan indtil næste års samtaler.

Efter gennemførelse af hele projektet, kan jeg kun anbefale alle at lave en lignende proces, da der i samtalernes forløb er kommet mange ting på bordet, som der burde have været taget hul på langt tidligere.

Det skal ligeledes anbefales, at man involverer en udenforstående konsulent til at varetage denne proces, da den på denne måde får mere værdi, opleves betydeligt mere struktureret og alle bakker mere pligtopfyldende op omkring processen, lige fra ledelse, mellemledere og personale.

Jeg kan kun opfordre alle til at igangsætte en lignende proces, hellere i dag end i morgen.

Med venlig hilsen

Finn E. Poulsen, Direktør
Djurs Gruppen A/S, Auning