Home Printer venlig version

1. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Adm. ledende bioanalytiker Bodil Graugaard

Evaluering af Poul Langagergaard på temadagen med emnet:
”Få bedre udbytte af MUS” 
(Om medarbejder-udviklingssamtaler)
 
Klinisk Immunologisk Afd. i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afd. valgte at gøre brug af konsulent Poul Langagergaards hjælp til gennemførelse af ovennævnte temadag.
 
Temadagen blev en meget stor succes på grund af følgende væsentlige punkter:

 1. Poul Langagergaard formåede på flotteste vis at tilgodese de
  behov, som afdelingen havde, og som bl.a. undertegnede
  havde givet udtryk for på formøde med Poul Langagergaard. Kursusmaterialet afspejlede
  meget tydeligt, at behovene var tilgodeset.
 2. Poul Langagergaard viste respekt for vores organisatoriske know how om emnet og
  brugte også gode ting fra vores organisation i temadagens materiale.
 3. Poul Langagergaard gav os en oplevelse af en meget almenvidende konsulent, som ikke
  har behov for unødvendig opremsning af div. henvisninger til for os ukendte filosoffer m.v. men tværtimod en dejlig aktivering med en tilpas blanding af ny information og viden på et niveau, hvor tingene var let tilgængelige at arbejde med. Dette gjorde kursusdeltagerne meget aktive og nysgerrige.
 4. Poul Langagergaard var meget nærværende under hele temadagens forløb og havde flair for, hvornår man kunne fortsætte lidt ud over den fastsatte pause eller omvendt, om pausen skulle falde før tiden.
 5. Kursusmaterialet samt resumé af dagen var virkeligt brugbart og gav én lyst til allerede samme aften
  at arbejde konstruktivt med nogle af ideerne.
Det er bestemt ikke usandsynligt, at jeg ved anden lejlighed vil henvende mig til Poul Langagergaard som samarbejdspartner.
 
Bodil Graugaard
Adm. Ledende bioanalytiker