Home Printer venlig version

2. Edel Liisbergs Børnehave, København NV, børnehaveleder Birgitte Bøgelund:

Kort efter at have tiltrådt stillingen som leder i en børnehave, tog jeg kontakt til ledelsesrådgiver Poul Langagergaard, i forventning om at jeg dermed havde fundet en person, som kunne give mig vejledning og undervisning i, hvad godt lederskab er.

Jeg kan med taknemmelighed konstatere, at udbyttet af forløbet har oversteget mine forventninger!
 
Poul Langagergaard sammensatte et program på baggrund af:
- mine beskrivelser af min arbejdsplads
- min situation som ny leder.
- en mængde teori
Udgangspunktet er min aktuelle situation, og programmet var vedkommende fra første færd.
 
Poul Langagergaard åbnede hurtigt mine øjne for, at lederskabets indhold har adskillige
fællesnævnere på tværs af faggrupper, idet ledelse er en disciplin for sig. Derfor må jeg
beskrive mit fagområde, for at kunne se det i en ledelsesmæssig kontekst. Det betyder at
man er tvunget til at være aktiv i undervisningen og Poul lytter. Han viser dermed sin evne til at
sætte sig ind i problematikker fra et fagområde, han ikke selv har praktiske erfaringer med.

Poul Langagergaards undervisning er altid vedkommende, fordi han formår at lave en spændende
cocktail af egen viden, egne erfaringer, teori samt mine observationer. Teorierne bliver formidlet sikkert,
er brugbare og bliver krydret med velkendte billeder fra dagligdagen.
 
Der er ingen tvivl om, at man i Poul Langagergaard har en ledelsesrådgiver
- som følger med tiden og er opdateret samfundsmæssigt og teoretisk.
- som besidder en stor viden og er rig på ledelseserfaringer
- som har indfølingsevne
- som arbejder seriøst med forberedelse, afvikling og opfølgning af et kursus.
 
Jeg kan varmt anbefale andre, at gøre brug af Poul Langagergaard som ledelseskonsulent.
 
Birgitte Bøgelund, Edel Liisbergs Børnehave. København NV