Home Printer venlig version

Coaching

- kort sammendrag af nr. 1

Opdateret Lederskab nr. 1:
Udkom d. 15. januar 2004
 
Tema: Coaching
 
Aktualitet:
JyllandsPosten skrev d. 13. juli 2003:
“Ledere og chefer på alle niveauer kan lige så godt vænne sig til de nye titler coach og mentor.
For nogle af dem skal selv være det. Andre vil bede om at få en.
Coaches og mentorer bliver firmaets nøglepersoner, når lederne skal
blive endnu bedre.”
 
De nyeste undersøgelser blandt ledere viser tydeligt, at fremtidens
ledere prioriterer personlig coaching højere end mere eller mindre
tilfældige lederkurser.
 
1. Hvad handler coaching om?
En kortfattet gennemgang af, hvad coaching er, baggrunden for coaching-begrebet, og dets meget forskellige indhold gennem de sidste 30 år.
Coaching sættes skematisk og overskueligt ind i en illustration, som viser sammenhængen med andre ledelsesværktøjer.
Der kommer en kort præsentation af forskellige situationer i enhver leders dagligdag, hvor coaching kan anvendes.
 
2. Hvad siger nyere ledelseslitteratur om coaching?
Flere nyere ledelsesbøger om emnet bliver inddraget, men især fra to af dem vil vi hente hovedpointerne frem og kommentere dem. Det drejer sig om:
John Whitmore: Coaching på jobbet (Industriens Forlag), som er en klassiker om emnet
Reinhard Stelter (red): Coaching – læring og udvikling (Psykologisk Forlag), som er en nyere god, men vanskeligere bog, og er baseret på den nyeste forskning.
 
Coaching er at låse op for menneskets iboende potentiale til at maksimere egne præstationer.
Coaching og motivation hænger sammen, hvis det skal give godt udbytte.
Ledere må skelne mellem en medarbejders præstation – og hans potentiale.
Coaching kan være både individuelt – og over for grupper, teams.
Der bliver peget på en række konkrete situationer, hvor coaching er velegnet.
Der er forskel på almindelig dialog – og så coaching.
Det handler om den nye chefrolle, hvor man nu tager alvorligt, at medarbejderen er den vigtigste ressource!
Coachingsamtalens faser bliver gennemgået. Og succes afhænger af, at man er opmærksom på disse.
 
3. Hvad kan du så konkret bruge det til i din dagligdag?
Her får læserne en lang række helt konkrete og jordnære tips til at anvende coaching i en ganske almindelig dagligdag i enhver organisation.
Lær af Sokrates: At stille spørgsmål i stedet for at give svar – udvikler kompetence hos din medarbejder. Gennem coaching skal du mindske kløften mellem den ønskede og den aktuelle performance hos din medarbejder.
Talenterne tiltrækkes af en coaching-kultur, som også skal sætte medarbejdere i stand til at være ”med-styrende” i teams.
Coachens egenskaber.
Forskellige typer coaching-samtaler.
Vær meget opmærksom på forskellen mellem dine observationer – og dine fortolkninger.
Vi vender nu tilbage til de konkrete dagligdags situationer hos enhver leder, hvor coaching kan anvendes: Forsøg på at beskrive coachens opgaver her skridt-for-skridt.
Det hele sættes ind i en større sammenhæng om medarbejdertilpasset ledelse.
 
4. Godt sagt - og "Gyldne minutter"
Godt sagt - giver nogle gode citater om emnet.
Og så slutter dette nummer af Opdateret Lederskab med "Gyldne minutter", nogle slides, som giver stof til eftertanke: Øjnene, der ser: Hvad ser vi? Hvorfor?
Og hvad bruger vi det til?