Home Printer venlig version

Værdier - værdifastlæggelse og vejen til egentlig værdiledelse

- kort sammendrag af nr. 3

Opdateret Lederskab, nr. 3:
Udkom d. 15. maj 2004
 
Tema: VÆRDIER - værdifastlæggelse og vejen til egentlig værdiledelse
 
Detter nummer sætter focus på værdier, værdifastlæggelse, storytelling og vejen til egentlig værdiledelse

"Fælles værdier forenet i en fælles mission – får almindelige
mennesker til at skabe ekstraordinære resultater".
Ken Blanchard, ph.D., USA
Forfatter, foredragsholder, professor

 
Baggrunden for værdiernes indmarch
Samfundets udvikling og hast, den nye markedssituation og det positive
nye fokus på kompetence og kompetenceudvikling har været redskaberne til det bygningsværk,
der i dag samlende kaldes: værdibaseret ledelse.
 
Et vue over arbejdsmarkedets udvikling de sidste 100 år viser en meget klar og entydig udviklingslinje: Mennesket og de menneskelige værdier rykker mod centrum!
 
Tidligere målte erhvervslivet værdierne i sorte eller røde tal. Da nye værdistrømninger bankede på Handelshøjskolernes porte, måtte man også her lære et helt nyt sprog – et mere blødt, holistisk sprog, som henter tankegods og låneord fra den religiøse sfære. Det udgør en spændende mulighed – men også en dyb risiko: at sammenblande erhvervsliv og religiøsitet. Denne problemstilling behandles særskilt i et Appendiks side 17-19: Den religiøse dimension.
 
Værdierne – og den nødvendige sammenhæng
Det er meget vigtigt at se, hvordan værdierne hænger sammen med: på den ene side det grundlæggende menneskesyn, og på den anden side organisationens Mission og Vision.
 
Derfor kan ledelsens vilje og evne til at fastlægge værdier – og fastlægge og kommunikere organisationens Mission og Vision heller ikke skilles ad.
 
Værdi-fastlæggelse
Når man skal fastlægge værdierne i en organisation, skal alle relevante interessenter inddrages.

  • topledelsen må igangsætte processen og forpligte sig, for ellers får det aldrig gennemslagskraft
  • alle medarbejdergrupper må inddrages, for ellers får de aldrig ejerskab.

Værdibaseret ledelse: at give plads
Først og sidst handler værdibaseret ledelse om ledelsens vilje og evne til at give plads – og lade de menneskelige ressourcer komme i frit spil og udvikling til virksomhedens bedste.
 
Værdiernes konsekvenser
Når værdierne er fastlagt må hver enkelt afgøre sig for: hvad kan jeg ud fra det enkelte værdi-ord bidrage med til helheden? og hvad forventer jeg, at de andre grupper bidrager med?
 
I denne forbindelse kommer værdierne og storytelling til at gå op i en højere enhed.
 
Hvad kan du bruge det til hos dig?
Vi giver dels nogle konkrete bud på, hvordan vejen er til ægte værdi-ledelse. Og vi giver en række ideer til, i hvilke sammenhænge du helt konkret i din dagligdag kan bruge værdierne.
 
Og så får du her masser af konkrete redskaber – klar til brug!
 
Hovedpointer fra bøger/artikler
I dette nummer videregives hovedpointer fra bl.a.

  • Managing by Values af Ken Blan-chard & Michael O’Connor (BK Publishers 1997)
  • Ledelse med værdier af Dina Maria Andersen og Kim Gørtz (Børsen 2003)

Disse bøger vil blive refereret og inddraget i det følgende.
 
Ellers har ledelsesmagasinet Ledelse i Dag fra Ledernes Hovedorganisation en række væsentlige artikler i nyere numre om temaet. En enkelt vil blive inddraget her:
 
Værdibaseret ledelse af Søren Nymark (Nr. 42/2001 side 22ff.)