Home Printer venlig version

Kommunikation - intern og ekstern

- kort sammendrag af nr. 5

Opdateret Lederskab nr. 5:
Udkom d. 1. oktober 2004
 
Tema: Kommunikation - den røde tråd i virksomhedens interne og eksterne
kommunikation, inkl. branding og storytelling

 
Indledning
Den, der lever stille, lever godt. Sådan var det engang – måske.
Chefen kunne holde kortene tæt ind til kroppen og selv træffe sine beslutninger
uden at drøfte planer og ideer med sine medarbejdere. Virksomheden
ønskede ikke at komme i pressen – ”i mediernes søgelys”, som man
kaldte det, og som oftest var det samme som negativ og kritisk
omtale.
 
Men det er ikke indstillinger, der passer ind i det moderne kommunikationssamfund.
Den, der vil overleve i dag, må være synlig.
Og det er ensbetydende med at være kommunikerende. Det gælder både udadtil og indadtil.
Og det gælder, uanset om man er en salgsorganisation, en serviceorganisation – en privat eller offentlig institution. Sidstnævnte må blot tolke ”kunde-begrebet” lidt anderledes. En skole, en social institution, et hospital, en privat virksomhed, en koncern. Ingen kommer uden om at tage bestik af den nye
kommunikations-virkelighed.
 
Den eksterne synlighed betyder bl.a.:

 • Du gør dig kendt over for dine kunder og bekræfter dem i, at ”din butik” er det rigtige valg for dem
 • Du gør dig kendt over for potentielle kunder
 • Du gør dig kendt over for potentielle nye medarbejdere
 • Du gør dig kendt i forhold til leverandører og samarbejdspartnere
 • Dine medarbejdere bemærker også den eksterne synlighed og bliver bekræftet i at have valgt den rigtige arbejdsplads.
   
   
  Den interne synlighed betyder bl.a.:
 • Alle medarbejdere ved, hvad der kendetegner deres virksomhed og kan være ambassadører for den
 • Medarbejderne er loyale og arbejder engagerede, når virksomheden er åben over for dem om stærke og svage sider ved virksomheden
 • Medarbejdernes arbejdsglæde er større og dermed også deres arbejdsindsats og opfindsomhed, når de bliver vist tillid ved, at ledelsen deler planer og bekymringer med dem
 • Medarbejderne bliver langt bedre til at tage selvstændigt ansvar og leverer bedre arbejdsresultater, fordi de ikke arbejder ud fra ordrer og instrukser, men ud fra, at de kender retning og mål for deres arbejde
 • Jo mere indblik medarbejderne har i virksomhedens planer og beslutninger, jo bedre muligheder har de for at komme med deres ideer
 • Medarbejderne accepterer ledelsesbeslutninger, fordi de får forklaret baggrunden for dem.

  Det er sådanne temaer, vi skal belyse her. Samtidig skal vi give en række anbefalinger og redskaber til at tackle påtrængende kommunikationsudfordringer - både internt og eksternt i forhold til pressen.
   
  Og i den sammenhæng skal vi se branding og storytelling.