Home Printer venlig version

Motivation - et afgørende ledelsesredskab i viden-samfundet

- kort sammendrag af nr. 6.

Opdateret Lederskab nr. 6:
Udkom d. 1. december 2004
 
Tema: Motivation (og kunsten at skabe en feedback-kultur)

 
Motivation
– et afgørende ledelsesredskab i viden-samfundet

 
Du står som leder af en institution, en afdeling, en virksomhed eller et forvaltningsområde.
Også hos dig vil udfordringen være at få det maksimale ud af begrænsede ressourcer.
Og her vil fokus straks rettes mod de menneskelige ressourcer.
Hvordan skal du som leder søge at optimere kvalitet og produktivitet hos dine medarbejdere?
 
Flere elementer må indgå i overvejelserne her, ikke mindst sådanne:
 
- selve jobbeskrivelsen for den enkelte medarbejder
- medarbejdernes udrustning
- arbejdsmiljøet
- redskaber, materialer, teknologi
- dine evner til at koordinere medarbejdernes indsatser i et større billede
- dine evner til at motivere, at finde det bedste frem i den enkelte medarbejder og sætte det på fri fod!
 
Her skal vi i hovedsagen koncentrere os om det sidste element: evnen til at motivere.
 
Op gennem forrige århundrede begyndte udviklingen at gå stærkt. Fra industri-samfundet bevægede vi os ind i informations-samfundet. Og ved århundredskiftet var vi på vej gradvis ind i en ny virkelighed, det nye samfund: drømme-samfundet, viden-samfundet eller kompetence-samfundet. Kært barn har mange navne.
 
Der gælder fundamentalt helt andre spilleregler for samfundet i den nye virkelighed – i forhold til den gamle virkelighed. Og det, som kan gøre det en smule vanskeligt for mange – ledere som medarbejdere – er at de måske i deres arbejdsliv har gennemlevet både industri-samfundet, informations-samfundet og nu også med det ene ben i viden-samfundet. Vanskeligt? Javel, men nødvendigt at kunne tackle!
 
Viden-samfundet stiller store krav til såvel den enkelte som teamet. Kreativiteten må sættes på fri fod, man må være proaktiv og meget opsøgende for at skaffe sig nye kompetencer til at varetage udfordringerne. Viden-medarbejderen må levere unikke og individuelle bidrag til teamets samlede løsninger.
 
Hvad får den enkelte medarbejder til på en helt unik måde at bidrage med sit personlige engagement og udfolde sin kreative kompetence for helheden?
 
Helt klart: motivation!
 
Det, at medarbejderen ser en mening og er i en sammenhæng, som bidrager med mer-værdi til medarbejderens verden.
Tidligere kendte man også betydningen af motivation men kaldte det måske noget andet, ”lysten driver værket”. Og i en traditionel produktions-virksomhed vil den motiverede medarbejder måske kunne yde en indsats, som ligger 10-20% højere. Men i viden-samfundet kan det i virkeligheden betyde 2-300%: Kun den top-motiverede medarbejder kan yde det nødvendige bidrag for at organisationens performance er konkurrencedygtig i nutidens knivskarpe konkurrence, hvor masser af arbejdspladser årligt flytter til Fjernøsten.
 
Det får afgørende indflydelse på fremtidens leder-adfærd og leder-udrustning. Lederen må først og sidst kunne skabe motivation!
 
Erfaringen viser, at motivationen styrkes og udvikles gennem konkret, stadig og målrettet feedback. Derfor sammenkæder vi netop her motivation – og lederens vilje og evne til at skabe en konstruktiv feedbackkultur.
 
 
 
Om at motivere sig selv – og om at motivere andre
Dybest set skal enhver leder stille sig foran spejlet og se sig selv dybt i øjnene med spørgsmålet: Hvad motiverer mig? Og hvordan motiverer jeg mig selv?
Her vil man finde konturerne til det næste vigtige spørgsmål: Hvordan motiverer jeg så mine medarbejdere?
Grundstrukturen vil pege i samme retning, om end de konkrete motivationsfaktorer må tilrettes individuelt og helt præcist den enkeltes personlighed og øjeblikkelige situation i livet og karrieren.
 
Hvordan motivere sig selv?

  • Hvem er jeg?
    Min Mission er det første, jeg må være helt på det rene med. Hvad er jeg sat til at udrette i virksomheden?
  • Hvad vil jeg nå?
    Min Vision er dernæst ganske afgørende. Hvad sigter jeg efter? Hvad er mit optimale og ultimative mål? Og hvorfor det?
  • Hvordan vil jeg bære mig ad?
    Mine Værdier er endvidere helt afgørende, så jeg bliver bevidst om, hvorfor jeg agerer, som jeg gør.

Når jeg således ser mit arbejdsliv i dette perspektiv, så får dagligdagens enkeltopgaver pludselig mening. Jeg hugger ikke blot sten i timevis – men jeg bygger katedraler! Mange vil måske næppe kunne se det endnu – men jeg har tegningen og konturerne for mit indre blik.
Dét motiverer mig.
 
Hvordan motivere andre?
Ja, og præcis det samme vil motivere dine medarbejdere, så det handler om at gøre det store og gode arbejde: at bryde firmaets store visioner og mål ned i øjenhøjde, så den enkelte medarbejder ser netop sin dagligdag i dette lys. Det vil skabe en opblomstring af motivationen!