Home Printer venlig version

Få bedre udbytte af MU-samtalerne,

- kort sammendrag af nr. 2

Opdateret Lederskab, nr. 2:
Udkom d. 15. marts 2004
 
Tema: Få bedre udbytte af MU-samtalerne
 
1. Hvad handler MU-samtalerne egentlig om?
MU-samtaler bygger på den meget vigtige og positive forudsætning: at medarbejderen kan og skal udvikles.
Det er lederens ansvar at give medarbejderen mulighed for og udfordringer til at udvikles. Og det er medarbejderens ansvar at lade sig udvikle – og selv være aktivt
opsøgende for at udfolde sit udviklingspotentiale.
 
Hertil er MU-samtalen et godt redskab. Den består af tre elementer:
1. Vi ser tilbage, 2. Vi ser på nu’et, 3. Vi ser fremad.
 
Det er en forudsætning for vellykkede MU-samtaler, at begge parter
arbejder seriøst med: Forberedelsen, Afvikling af samtalen, og Opfølgningen.
MU-systemet kører ofte i tomgang og trænger kraftigt til fornyelse.
 
2. Væsentlig inspiration fra nyere ledelseslitteratur om emnet
Her ser vi på nyere ledelseslitteratur om MU-samtalen.
 
De mest grundlæggende bøger om temaet er skrevet for 10-15 år siden.
 
Der er ikke udkommet så mange skelsættende bøger om dette emne af helt ny dato – og slet ikke bøger, som behandler temaet bredt. Men enkelte elementer af medarbejderudviklingssamtalen har de senere år været genstand for meget spændende forskning og afprøvning. Og det er beskrevet i bøger og artikler.
 
I dette nummer af Opdateret Lederskab videregives det bedste herfra.

 • Gyldendal har udsendt en lille, men meget fin bog: Samtalebogen – samtaler på arbejde af Michael Højlund Larsen og Nethe Plenge (Gyldendal 2003)
 • Handlingsledelse – få det gjort af Jesper Blicher Dahl (Connectia 2003)Disse bøger vil blive refereret og inddraget i det følgende.
 • Ellers har ledelsesmagasinet Ledelse i Dag fra Ledernes Hovedorganisation en række væsentlige artikler i nyere numre om temaet. De vil også blive inddraget i det følgende:
  • Stina Rosted: Medarbejderudviklingssamtalen – en god investering? (Ledelse i Dag, nr. 54/2003)
  • Charlotte Köhlert: Ledelse gennem dialog (Ledelse i Dag, nr. 54/2003)
  • Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen: Udviklingssamtaler i grupper (Ledelse i Dag, nr. 54/2003)
  • Grethe Leerbech: Samtalens ulidelige lethed – men svære praksis (Ledelse i Dag, nr. 34/1999)

Her bestemmes MU-samtalen i kategorien "den professionelle samtale" og sættes ind i sammenhæng med mange andre sådanne samtaler på en arbejdsplads.

Professionelle samtaler forudsætter

 • kompetencer fra lederen
 • ligeværdighed
 • hensyn til etik og værdigrundlag
 • forståelse for ”de gode spørgsmål”
   
  MU-samtalen skal sikre viden-deling, fælles forståelse af mål og visioner. 

3. Hvad kan du så konkret gøre for at optimere udbyttet af MU-samtalen?
 
Optimering af udbyttet forudsætter bl.a.

 • Rigtig balance mellem daglig dialog og MU-samtalen
 • Bedre sammenhæng mellem medarbejderen, lederen og virksomheden
 • En meget vigtig tackling af overlap fra sidste års – og til næste års MU-samtale (evaluering af mål, konkret indsats fra medarbejderen, nye - eller justering af mål, udviklingsmuligheder)
 • Huskeliste til lederen om de formelle ting ved samtalen
 • Meget konkret hjælp til forberedelse af MU-samtalen
 • En yderst spændende – og følsom – nytænkning med MU-samtaler i teams som et supplement
 • Oversigt over betingelser og faldgruber
 • Hjælp til handlingsledelse.

Dette og meget mere vil du få gode og brugbare input til gennem Opdateret Lederskab.